KettnerKlanen

Askeløkken 5 - 3700 Rønne - Bornholm - Danmark - familien@kettner..dk

IMG_6274JPEG

KettnerKlanen Nytår 2017/2018

Kim_Kettnerjpg
Kim Kettner -  født 26. maj 1969 -              mobil 21648524

IMG_6337JPG

Gitte Brandt Kettner - født 8. februar 1970 - mobil 61289996

IMG_6338JPG
Lucas Brandt Kettner - født 3. april 2001 - mobil 42465666